Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất khí Y có tính chất sau: - Rất độc, không màu - Cháy t

Chất khí Y có tính chất sau: - Rất độc, không màu - Cháy t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất khí Y có tính chất sau:

- Rất độc, không màu

- Cháy trong không khí với ngọn lửa xanh và sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong

Vậy chất Y là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CO + O2 → CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Đáp án C

Ý kiến của bạn