Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Chất không tham gia phản ứng thủy phân là    

 Chất không tham gia phản ứng thủy phân là    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

 

 

 
 
 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn