Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH?

Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ancol metylic (CH3OH) không có phản ứng với dd NaOH

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn