Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:          

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

            


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Oxit tác dụng được với nước tạo ra dd axit là oxit axit

Đáp án D

Ý kiến của bạn