Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:          

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

            


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Oxit tác dụng được với nước tạo ra dd bazo là oxit bazo

Đáp án A

Ý kiến của bạn