Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chiều dòng điện được quy ước là chiều:

Chiều dòng điện được quy ước là chiều:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiều dòng điện được quy ước là chiều:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn.

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn