Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã không thực hiện chính sách văn hóa – xã hội nào sau đây đối với nhân

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã không thực hiện chính sách văn hóa – xã hội nào sau đây đối với nhân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã không thực hiện chính sách văn hóa – xã hội nào sau đây đối với nhân dân ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Những chính sách về văn hóa – xã hội của các triều đại phong kiến phương Bắc bao gồm:

Chính sách đồng hóa về văn hóa:

+ Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho => Nho giáo chỉ có ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.

+ Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.

+ Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.

Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

=> Loại trừ đáp án A: chữ quốc ngữ được du nhập vào Việt Nam thông qua con đường truyền đạo trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Chọn: A

Ý kiến của bạn