Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 30,9 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Mg(NO3)2

Cho 30,9 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Mg(NO3)2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 30,9 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Mg(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch loãng chứa 190,4 gam KHSO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Z chỉ chứa 208,3 gam muối trung hòa và 3,36 lit hỗn hợp T gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của T so với không khí bằng 62/87. Khối lượng của Al trong hỗn hợp là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n KHSO4 = 1,4 mol

=> n K2SO4 = 0,7 mol

 

=> n H2 = 0,05 và n NO = 0,1

Có H2 thoát ra => muối Fe là muối Fe2+ ; NO3 hết

=> Z chỉ chứa muối sunfat trung hòa

Bảo toàn khối lượng: m Y + m KHSO4 = m muối + m Khí + m H2O

                 => m H2O = 30,9 + 190,4 – 208,3 – 0,15 (62/3)

                                 = 9,9 gam

=> n H2O = 0,55 mol

Bảo toàn nguyên tố H, có n H (KHSO4) = n H (H2) + n H (NH4+) + n H (H2O)

              1,4 = 0,55. 2 + 0,05. 2 + 4. nNH4+

              n NH4+ = 0,05 mol

=> ∑ n N = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

=> n Mg(NO3)2 = 0,075 mol

Bảo toàn O ta có

nFeO + 6 n Mg(NO3)2 + 4nKHSO4 = 4nSO42- + nH2O + nNO

=> nFeO = 0,55 + 0,1 – 6 . 0,075 = 0,2 mol

 

=> mAl = 30,9 – 0,2 . 72 – 0,075 . 148 = 5,4g

Bảo toàn O ta có nFeO + 6 n Mg(NO3)2 + 4nKHSO4 = 4nSO42- + nH2O + nNO

=> nFeO = 0,55 + 0,1 – 6 . 0,075 = 0,2 mol

=> mAl = 30,9 – 0,2 . 72 – 0,075 . 148 = 5,4g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn