Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 5,528 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu (nFe : n

Cho 5,528 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu (nFe : n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 5,528 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu (nFe : nCu = 18,6) tác dụng với dung dịch chứa 0,352 mol HNO3, thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện I = 3,86A trong thời gian t giây thấy khối lượng catot tăng 0,88 gam (giả thiết kim loại sinh ra bám hết vào catot). Giá trị của t là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn