Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin alanin và valin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1M  thu được dung d

Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin alanin và valin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1M  thu được dung d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 380 ml dung dịch KOH 0,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch trong bình giảm 43,74 gam. Giá trị của a là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nHCl = 0,1 mol; nKOH = 0,19 mol

Đặt công thức chung của hỗn hợp X là CnH2n+1N2O

*X tác dụng với HCl sau đó tác dụng với KOH vừa đủ

nKOH = nHCl + nX => nX = nKOH – nHCl = 0,19 – 0,1 = 0,09 mol

*Đốt cháy X:

Dễ thấy: nX = (nH2O-nCO2)/0,5 (HS tự chứng minh bằng cách viết PTHH)

Đặt nCO2 = x mol và nH2O =  y mol

=> (y – x)/0,5 = 0,09 (1)

m dd giảm = mBaCO3 – (mCO2 + mH2O) => 197x – (44x + 18y) = 43,74 (2)

Giải (1) và (2) thu được: x = 0,33 và y = 0,375

Thành phần các nguyên tố C, H, N, O trong hỗn hợp X là:

nC = nCO2 = 0,33 mol

nH = 2nH2O = 0,75 mol

nN = nX = 0,09 mol

nO = 2nX = 0,18 mol

=> a = mC + mH + mO + mN = 0,33.12 + 0,75 + 0,09.14 + 0,18.16 = 8,85 gam

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn