Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho ba tập hợp: (A = x in mathbbR| - 3 < x <

Cho ba tập hợp: (A = x in mathbbR| - 3 < x <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho ba tập hợp:

(A = left{ {x in mathbb{R}| - 3 < x < 1} right};,,,,B = left{ {x in mathbb{R}| - 1 le x le 5} right};,,C = left{ {x in mathbb{R}|left| x right| ge 2} right}.)

Xác định các tập hợp sau: (left( {A cup B} right) cup C;,,,,left( {A cap B} right) cap C;,,left( {A cap C} right) cup B.)

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có : (A = left( { - 3;,,1} right);,,,B = left[ { - 1;,,5} right];,,,C = left( { - infty ; - 2} right] cup left[ {2; + infty } right).)  Do đó :

(begin{array}{l} + ),,,A cup B = left( { - 3;,,5} right] Rightarrow A cup B cup C = mathbb{R}. + ),,A cap B = left[ { - 1;,,1} right) Rightarrow A cap B cap C = emptyset + ),,left( {A cup B} right) cap C = left( { - 3; - 2} right] cup left[ {2;,,5} right] + ),,A cap C = left( { - 3;, - 2} right] Rightarrow left( {A cap C} right) cup B = left( { - 3; - 2} right] cup left[ { - 1;,,5} right].end{array})

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn