Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bốc hơ

Cho bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bốc hơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm một số địa điểm

 

Theo bảng số liệu trên công thức tính cân bằng ẩm là (mm)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn