Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là:

Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn