Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ và lượng mưa t

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ và lượng mưa t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở Huế

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện biến trình nhiệt độ và lượng mưa của Huế là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kỹ năng nhận dạng biểu đồ

Biểu đồ thích hợp thể hiện 2 đối tượng có 2 đơn vị khác nhau (nhiệt độ 0C, lượng mưa mm)là biểu đồ kết hợp

=> Đáp án D (trong đó lượng mưa thể hiện bằng cột, nhiệt độ thể hiện bằng đường)

Ý kiến của bạn