Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, g

cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a. ở phép lai♂ Aaa x ♀AAaa, cho tỷ lệ kiểu hình ở đời con  thế nào ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ở phép lai♂ Aaa x ♀AAaa♂ Aaa cho ra các giao tử: 1/6 A: 2/6 Aa: 1/6 aa: 2/6 a thì chỉ có giao tử A và a có khả năng thụ tinh.♀AAaa cho ra các giao tử: 1/6 AA: 4/6 Aa: 1/6 aa Vậy tỷ lệ KH ở đời con là: ( 1/3A: 2/3a)(5/6 A-: 1/6aa)= 16/18A-: 2/18 aaaHay 8A-:1aaa

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn