Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phâ

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 = (1:2:1)(1:1)

Có các trường hợp sau:

Cặp P phù hợp là: C

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn