Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp

Cho biết quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma có các bước như sau:

(1)- Nuôi tế bào lai trong môi trường nuôi cây đặc biệt để phát triển thành cây lai.

(2)- Dung hợp tế bào trần thành một tế bào thống nhất (tế bào lai).

(3)- Phá bỏ thành tế bào thực vật.

Trình tự đúng các bước là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quy trình lai tế bào sinh dưỡng:

- Phá bỏ thành tế bào thực vật

- Dung hợp tế bào trần thành một tế bào thống nhất (tế bào lai).

- Nuôi tế bào lai trong môi trường nuôi cây đặc biệt để phát triển thành cây lai.

=> (3) → (2) →(1).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn