Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các biện pháp sau: (1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

Cho các biện pháp sau: (1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các biện pháp sau:

(1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

(2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

(3) Gây đột biến đa bội ở cây trồng.

(4) Cấy truyền phôi ở động vật.

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp: (1),(2)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn