Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất: HBr, S, SiO2, P, Na3PO

Cho các chất: HBr, S, SiO2, P, Na3PO<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: HBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu, C, AlBr3, K2SO3, Fe3O4, Cu2O và Fe2O3. Số chất trong dãy tác dụng với H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2 là 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn