Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho  các chất sau: propin ; anđehit axetic ; axit fomic ; axit axetic ; glucozơ ; saccarozơ ; etyl a

Cho  các chất sau: propin ; anđehit axetic ; axit fomic ; axit axetic ; glucozơ ; saccarozơ ; etyl a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: propin ; anđehit axetic ; axit fomic ; axit axetic ; glucozơ ; saccarozơ ; etyl axetat. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

propin ; anđehit axetic ; axit fomic, glucozơ

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn