Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các loài sinh vật sau: (1)    Chuột bạch mang gen sinh

Cho các loài sinh vật sau: (1)    Chuột bạch mang gen sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các loài sinh vật sau:

(1)    Chuột bạch mang gen sinh trưởng của chuột cống.

(2)    Cà chua có gen gây chín bị bất hoạt.

(3)    Cây bông mang gen kháng sâu hại từ vi khuẩn.

(4)    Dê sản xuất prôtêin tơ nhện trong sữa.

Các sinh vật chuyển gen là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các sinh vật chuyển gen là: (1),(3),(4)

(2) là sinh vật biến đổi gen.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn