Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau: (1)  Chất khử là chất nhường electro

Cho các nhận định sau: (1)  Chất khử là chất nhường electro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau:

(1)  Chất khử là chất nhường electron trong quá trình phản ứng.

(2)  Chất oxi hoá là chất nhận electron trong quá trình phản ứng.

(3)  Quá trình khử (sự khử) là quá trình nhường electron của chất khử.

(4)  Quá trình oxi hoá (sự oxi hoá) là quá trình nhận electron của chất oxi hoá.

(5)  Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra đồng thời cả sự khử lần sự oxi hoá.

(6)  Có phản ứng oxi hoá khử chỉ xảy ra quá trình khử hoặc chỉ xảy ra quá trình oxi hoá.

Số nhận định chính xác là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Sai vì quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron

(4) Sai vì quá trình oxi hoá (sự oxi hoá) là quá trình nhường electron

(5) Đúng

(6) Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra đồng thời cả sự khử lần sự oxi hoá.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn