Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho các nhận định về ổ sinh thái: (1) ổ sinh thái của một

 Cho các nhận định về ổ sinh thái: (1) ổ sinh thái của một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho các nhận định về ổ sinh thái:

(1) ổ sinh thái của một loài là nơi ở của loài đó.

(2) ổ sinh thái đặc trưng cho loài

(3) các loài sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn thì chúng có xu hướng phân ly ổ sinh thái.

(4) Kích thước thức ăn , loại thức ăn của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhận định đúng về ổ sinh thái là: (2),(3),(4)

Ý (1) sai vì ổ sinh thái của một loài là một “không gian sinh thái” (hay không gian đa diện) mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn