Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (1) Khống chế sinh học thường dẫn đế

Cho các phát biểu sau: (1) Khống chế sinh học thường dẫn đế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Khống chế sinh học thường dẫn đến cân bằng sinh học.

            (2) Ứng dụng khống chế sinh học trong bảo vệ thực vật bằng cách sử dụng thiên địch để trừ sâu.

            (3) Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật khác loài.

            (4) Nơi quần xã sống gọi là sinh cảnh.

Số phát biểu đúng là:

 

Cho các phát biểu sau:

(1) Khống chế sinh học thường dẫn đến cân bằng sinh học.

            (2) Ứng dụng khống chế sinh học trong bảo vệ thực vật bằng cách sử dụng thiên địch để trừ sâu.

            (3) Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật khác loài.

            (4) Nơi quần xã sống gọi là sinh cảnh.

Số phát biểu đúng là:

            A. 1.                            B. 2.                            C. 3.                            D. 4.

Các phát biểu đúng là : (1), (2), (4).

Đáp án C

(3) không đủ. Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật cùng sống trong một khoảng không gian (sinh cảnh) nhất định, ở một thời điểm nhất định.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : (1), (2), (4).

Đáp án C

(3) không đủ. Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật cùng sống trong một khoảng không gian (sinh cảnh) nhất định, ở một thời điểm nhất định.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn