Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau : (a) Saccarozo được cấu tạo từ 2 a-g

Cho các phát biểu sau : (a) Saccarozo được cấu tạo từ 2 a-g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau :

(a) Saccarozo được cấu tạo từ 2 a-glucozo

(b) Oxi hóa glucozo, thu được sorbitol

(c) Trong phân tử fructozo, 1 nhóm –CHO

(d) Xenlulozo trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói

(e) Trong phân tử xenlulozo, mỗi gốc glucozo có 3 nhóm –OH

(g) Saccarozo bị thủy phân trong môi trường kiềm

Số phát biểu đúng là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) Sai. Saccarozo = a-Glucozo + b-Fructozo

(b) Sai. Khử hóa Glucozo bằng H2 mới tạo sorbitol

(c) Sai. Trong fructozo có –CO-

(g) Sai. Saccarozo bị thủy phân trong môi trường axit

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn