Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau về đột biến: (1) Mất đoạn không làm g

Cho các phát biểu sau về đột biến: (1) Mất đoạn không làm g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau về đột biến:

(1) Mất đoạn không làm giảm số lượng gen trên NST mà chỉ làm mất đi một đoạn nào đó của NST.

(2) Lặp đoạn góp phần tạo ra gen mới cho quá trình tiến hóa.

(3) Chuyển đoạn thường gây chết hoặc làm giảm khả năng sinh sản.

(4) Đảo đoạn có thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST.

(5) Để xác định vị trí của gen trên NST người ta sử dụng đột biến lặp đoạn.

(6) Để loại bỏ một số gen không mong muốn ở cây trồng, người ta sử dụng đột biến chuyển đoạn.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : 2,3,4

Chuyển đoạn lớn có thể  gây chết và giảm khả năng sinh sản  của thể đột biến , chuyển đoạn nhỏ ít ảnh hưởng đến sức sống nhưng làm giảm khả năng sinh sản của cá thể

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn