Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phương trình ion rút gọn sau : a) Cu2+ +

Cho các phương trình ion rút gọn sau : a) Cu2+ +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương trình ion rút gọn sau :

a) Cu2+ + Fe -> Fe2+ + Cu;    

b) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+

c) Fe2+ + Mg -> Mg2+ + Fe

Nhận xét đúng là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : D.  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn