Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho các quần thể có cấu trúc di truyền như sau: Quần thể 1

 Cho các quần thể có cấu trúc di truyền như sau: Quần thể 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho các quần thể có cấu trúc di truyền như sau:

Quần thể 1: 0.5AA+0.5aa=1

Quần thể 2: 100% Aa

Quần thể 3: 0.49AA+0.42Aa+0.09 aa = 1

Quần thể 4: 0.36AA+0.48Aa+0.16 aa = 1

Quần thể 5: 0.64AA+0.32Aa+0.04 aa = 1

Trong các quần thể trên , số quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn