Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã: (1) ARN p

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã: (1) ARN p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu ( khởi đầu phiên mã)

(2) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’ -> 5’

(3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc theo gen có chiều 3’ -> 5’

(4) Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.

Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo đúng trình tự là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quá trình phiên mã, các sự kiện diễn ra theo trình tự là :

    (2) → (1) → (3) → (4)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn