Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thành tựu sau: (1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản x

Cho các thành tựu sau: (1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thành tựu sau:

(1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin người.

(2) Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm lượng đường cao.

(3) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao hơn dạng lưỡng bội bình thường.

(4) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-caroten (tiền vitamin A) trong hạt.

(5) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.

(6) Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.

Trong các thành tựu trên, thành tựu nào là của kĩ thuật di truyền?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kỹ thuật di truyền là các kỹ thuật sinh học phân tử có liên quan đến việc gây các biến đổi trên vật liệu di truyền.

Các thành tựu của kỹ thuật di truyền là: (1),(4),(6)

Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn