Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho câu ca dao: <p align="center">“Nhiễu điều phủ lấy giá gương <p align="center">Người trong một

Cho câu ca dao: <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho câu ca dao:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Câu ca dao trên thể hiện nội dung gì đã trở thành truyền thống văn hóa của người Việt từ bao đời nay?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Câu ca dao trên nói lên tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân ta, nó đã trở thành truyền thống của dân tộc, được lan truyền qua bao thế hệ già trẻ - những con người “trong một nước”, cùng nguồn gốc “con Rồng cháu Tiên”.

Chọn: C

Ý kiến của bạn