Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Cho đồ thị của hàm số y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2 như hình vẽ. Khi đó phương trình | x^3 - 6x^2 + 9x -

 Cho đồ thị của hàm số y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2 như hình vẽ. Khi đó phương trình | x^3 - 6x^2 + 9x -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đồ thị của hàm số (y = {x^3} - 6{x^2} + 9x - 2) như hình vẽ. Khi đó phương trình (left| {{x^3} - 6{x^2} + 9x - 2} right| = m) (m là tham số) có 6 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ đồ thị hàm số (y = {x^3} - 6{x^2} + 9x - 2) ta suy ra đồ thị hàm số (y = left| {{x^3} - 6{x^2} + 9x - 2} right|) như sau:

Số nghiệm của phương trình (left| {{x^3} - 6{x^2} + 9x - 2} right| = m) là số giao điểm của đồ thị hàm số (y = left| {{x^3} - 6{x^2} + 9x - 2} right|) và đường thẳng (y = m) song song với trục hoành.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: Để phương trình có 6 nghiệm phân biệt ( Leftrightarrow 0 < m < 2).

Chọn B.

 

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn