Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = 3x4 – 4x2 + 3. Trong cá

Cho hàm số y = 3x4 – 4x2 + 3. Trong cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số y = 3x4 – 4x2 + 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn