Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = f( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số y = f( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số (y = fleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( {0; + infty } right)).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn