Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = f( x ) có f'( x ) > 0forall x in R. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của x để f( d

Cho hàm số y = f( x ) có f'( x ) > 0forall x in R. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của x để f( d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có (f'left( x right) > 0,,forall x in R). Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của x để (fleft( {dfrac{1}{x}} right) < fleft( 1 right)).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hàm số (y = fleft( x right)) có (f'left( x right) > 0,,forall x in R) thì đồng biến trên R.

Khi đó ta có (fleft( {dfrac{1}{x}} right) < fleft( 1 right) Leftrightarrow dfrac{1}{x} < 1 Leftrightarrow dfrac{1}{x} - 1 < 0 Leftrightarrow dfrac{{1 - x}}{x} 1x < 0end{array} right.).

Vậy (x in left( { - infty ;0} right) cup left( {1; + infty } right)).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn