Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số (y = x^2 - 3x + 1 x). Tính tổng giá

Cho hàm số (y = x^2 - 3x + 1 x). Tính tổng giá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = {{{x^2} - 3x + 1} over x}). Tính tổng giá trị cực đại ({y_{CĐ}}) và giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có :(y = {{{x^2} - 3x + 1} over x} = x - 3 + {1 over x} Rightarrow y' = 1 - {1 over {{x^2}}} Rightarrow y' = 0 Leftrightarrow {x^2} = 1 Leftrightarrow left[ matrix{  x = 1 hfill cr   x =  - 1 hfill cr}  right. Rightarrow left[ matrix{  left{ matrix{  x = 1 hfill cr   yleft( 1 right) =  - 1 hfill cr}  right. hfill cr   left{ matrix{  x =  - 1 hfill cr   yleft( { - 1} right) =  - 5 hfill cr}  right. hfill cr}  right.)

Khi đó: ({y_{CD}} + {y_{CT}} =  - 1 - 5 =  - 6.)

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn