Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số(y = l2x - 1

Cho hàm số(y = l2x - 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số(y = ,left{ begin{array}{l}frac{2}{{x - 1}},,,,x in left( { - infty ;,,0} right)sqrt {x + 1} ,,,,,x in left[ {0;,,2} right]{x^2} - 1,,,,x in left( {2;,,5} right]end{array} right..,,)  Tính (f(4),) ta được kết quả :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(f(4) = 4^2-1= 15)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn