Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hệ phương trình lx + y = 2x.y =  - 3 .. Khi đó x y là 2 nghiệm của phương trình nào sau đây?

Cho hệ phương trình lx + y = 2x.y =  - 3 .. Khi đó x y là 2 nghiệm của phương trình nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hệ phương trình (left{ begin{array}{l}x + y = 2x.y = - 3end{array} right.). Khi đó x, y là 2 nghiệm của phương trình nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cho hệ phương trình (left{ begin{array}{l}x + y = 2x.y =  - 3end{array} right.). Ta có: ({2^2} - 4.left( { - 3} right) = 16 > 0)

 Khi đó x, y là 2 nghiệm của phương trình ({X^2} - 2X - 3 = 0)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn