Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a, cạnh bên

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a, cạnh bên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và có độ dài bằng \(a\sqrt3\). Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáy là tam giác đều cạnh 2a  \( \Rightarrow {S_{ABC}} = \frac{{{{\left( {2a} \right)}^2}\sqrt 3 }}{4} = {a^2}\sqrt 3 \)

\( \Rightarrow {V_{S.ABC}} = \frac{1}{3}SA.{S_{ABC}} = \frac{1}{3}.a\sqrt 3 .{a^2}\sqrt 3  = {a^3}\)

Chọn đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn