Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại BAB = aAC = 2aSA bot ( ABC ) và SA = a. Thể tíc

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại BAB = aAC = 2aSA bot ( ABC ) và SA = a. Thể tíc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (B,,AB = a,,AC = 2a,,SA bot left( {ABC} right)) và (SA = a.) Thể tích khối nón đã cho bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tam giác ABC vuông tại B ( Rightarrow BC = sqrt {A{C^2} - A{B^2}}  = sqrt {{{left( {2a} right)}^2} - {a^2}}  = asqrt 3 )

Diện tích tam giác ABC là : ({S_{ABC}} = dfrac{1}{2}.AB.BC = dfrac{1}{2}.a.asqrt 3  = dfrac{{sqrt 3 }}{2}.{a^2})

Thể tích khối chóp S.ABC là : ({V_{S.ABC}} = dfrac{1}{3}.{S_{ABC}}.SA = dfrac{1}{3}.dfrac{{sqrt 3 }}{2}.{a^2}.a = dfrac{{sqrt 3 }}{6}{a^3})

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn