Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho khối trụ có thể tích bằng 45pi cm^3 chiều cao bằng 5cm. Tính bán kính R của khối trụ đã cho.

Cho khối trụ có thể tích bằng 45pi cm^3 chiều cao bằng 5cm. Tính bán kính R của khối trụ đã cho.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối trụ có thể tích bằng (45pi ,c{m^3},) chiều cao bằng (5cm.) Tính bán kính (R) của khối trụ đã cho.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thể tích khối trụ: (V = pi {R^2}h Leftrightarrow 45pi  = pi {R^2}.5 Leftrightarrow {R^2} = 9 Leftrightarrow R = 3left( {cm} right)).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn