Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây

Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí tròn: 183 cây bí bầu dục: 31 cây bí dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỷ lệ tròn:bầu dục: dài= 9:6:1 => có 2 gen tương tác bổ sung quy định tính trạng hình dạng quảQuy ước gen: A-B- tròn A-bb/ aaB- bầu dục aabb : dài đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn