Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho lai ruồi giấm có kiểu gen 

Cho lai ruồi giấm có kiểu gen 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho lai ruồi giấm có kiểu gen \frac{AB}{ab} XDXd với ruồi giấm có kiểu gen \frac{AB}{ab} XDY thu được F1 có kiểu gen đồng hợp lặn về cả ba cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4,375%. Ở con cái giao tử ABXd chiếm tỉ lệ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét phép lai :

XDXd x XDY=>  XDY: XdY; XDXD XDXd

=>  XdY =

=>    = 0.175.

=>  Ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái nên

=> Tần số giao tử ab ở con cái là : 0.175 : 0.5 = 0.35

=> AB = ab = 0.35

=>  ABXd = 0.35 x   = 0.175

=>  Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn