Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có ABCD là hình thoi. Hình chiếu của A’ lên (ABCD) là trọng tâm của tam g

Cho lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có ABCD là hình thoi. Hình chiếu của A’ lên (ABCD) là trọng tâm của tam g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ABCD là hình thoi. Hình chiếu của A’ lên (ABCD) là trọng tâm của tam giác ABD. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ biết (AB = a,,widehat {ABC} = 120^circ ,,AA' = a).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

ABCD là hình thoi ( Rightarrow Delta ABD) cân tại A. Mà (widehat {ABD} = dfrac{{widehat {ABC}}}{2} = dfrac{{120^circ }}{2} = 60^circ  Rightarrow Delta ABD) đều

Diện tích tam giác ABC: ({S_{ABC}} = {S_{ABD}} = dfrac{{{a^2}sqrt 3 }}{4})

Gọi G là trọng tâm tam giác ABD ( Rightarrow AG = dfrac{2}{3}AO = dfrac{2}{3}.dfrac{{AB.sqrt 3 }}{2} = dfrac{2}{3}.dfrac{{asqrt 3 }}{2} = dfrac{{sqrt 3 a}}{3})

Tam giac A’AG vuông tại G ( Rightarrow A'G = sqrt {AA{'^2} - A{G^2}}  = sqrt {{a^2} - {{left( {dfrac{{asqrt 3 }}{3}} right)}^2}}  = dfrac{{asqrt 6 }}{3})

Thể tích khối lăng trụ là: (V = {S_{ABCD}}.A'G = dfrac{{{a^2}sqrt 3 }}{4}.dfrac{{asqrt 6 }}{3} = dfrac{{{a^3}sqrt 2 }}{4}).

Chọn: A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn