Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một quần thể thực vật (Io) có cấu trúc di truyền: 0.2

Cho một quần thể thực vật (Io) có cấu trúc di truyền: 0.2<i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một quần thể thực vật (Io) có cấu trúc di truyền:

0.2frac{AB}{AB} + 0.1 frac{Ab}{aB}+ 0.3frac{AB}{aB} + 0.4frac{ab}{ab}. Quần thể (Io) tự thụ phấn qua 3 thế hệ thu được quần thể (I3), biết rằng các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Tần số alen A và b của quần thể (I3) lần lượt là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể tự thụ phấn, không có tác động của nhân tố tiến hóa

=> Tần số alen không đổi

Tần số alen A là ; tần số alen a là 0,6

Tần số alen B là ; tần số alen b là 0,45

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn