Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho một số phát biểu sau đây về chu trình Cacbon: (1) Thực

 Cho một số phát biểu sau đây về chu trình Cacbon: (1) Thực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho một số phát biểu sau đây về chu trình Cacbon:

(1) Thực vật không phải là nhóm duy nhất có khả năng chuyển hóa CO2 thành các hợp chất hữu cơ chứa cacbon.

(2) Thực vật chỉ hấp thụ CO2 mà không có khả năng hoàn trả CO2 cho môi trường..

(3) Nguyên nhân làm cho lượng cacbon trong khí quyển ngày càng tăng cao là do hiệu ứng nhà kính.

(4) Một phần lớn cacbon bị thất thoát ra khỏi chu trình do quá trình lắng đọng vật chất tạo nên dầu lửa, than đá...

(5) Nguồn cung cấp cacbon trực tiếp cho sinh vật là từ khí quyển.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) đúng, ngoài thực vật, các vi khuẩn quang tự dưỡng và hóa tự dưỡng cũng có khả năng chuyển hóa CO2 thành các hợp chất hữu cơ chứa cacbon.

(2) sai, vì quá trình hô hấp của thực vật vẫn hoàn trả CO2 cho môi trường.

(3) sai, nguyên nhân làm cho lượng cacbon trong khí quyển ngày càng tăng cao là do sự đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch và sự thu hẹp rừng làm giảm quá trình hấp thu CO2.

(4) sai, chỉ một lượng nhỏ cacbon bị thất thoát ra khỏi chu trình do quá trình lắng đọng vật chất tạo nên dầu lửa, than đá...

(5) đúng, nguồn cung cấp cacbon trực tiếp cho sinh vật là từ CO2 trong khí quyển.

Vậy phương án phù hợp là B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn