Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phép lai P: ♂AaBbCc x ♀AaBbCc thu được F1. Biết không xả

Cho phép lai P: ♂AaBbCc x ♀AaBbCc thu được F1. Biết không xả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phép lai P: ♂AaBbCc x ♀AaBbCc thu được F1. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ kiểu gen mang ít nhất một cặp dị hợp ở F1 là bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỷ lệ kiểu gen mang ít nhất 1 cặp dị hợp = 1- tỷ lệ kiểu gen đồng hợp 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn