Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho X1, X2, X3 là ba chất h

Cho X1, X2, X3 là ba chất h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho X1, X2, X3 là ba chất hữu cơ có phân tử khối tăng dần. Khi cho cùng số mol mỗi chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì đều thu được Ag và muối Y, Z. Biết rằng:

     (a) Lượng Ag sinh ra từ X1 gấp hai lần lượng Ag sinh ra từ X2 hoặc X3.

     (b) Y tác dụng với dung dịch NaOH hoặc HCl đều tạo khí vô cơ.

     Các chất X1, X2, X3 lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ (a) => X1 phải phản ứng tạo số mol Ag gấp 4 lần số mol X1

X1 lại có M nhỏ nhất => HCHO tạo muối (NH4)2CO3

Vì phản ứng chỉ tạo 2 muối, 1 muối chắc chắn là NH4NO3(từ AgNO3)

=> X2 hoặc X3 phải tạo muối (NH4)2CO3

=> phải là HCOONH4 và HCOOH

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn