Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu đúng. Người ta dùng búa đóng một cây đinh và

Chọn phát biểu đúng. Người ta dùng búa đóng một cây đinh và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu đúng.

Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ :

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của  đinh tác dụng vào búa.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn