Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu đúng nhất .      

Chọn phát biểu đúng nhất .      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu đúng nhất .

     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn